بدترین شکل دلتنگی
بدترین شکل دلتنگی برای کسی آن است که در کنارش باشی و بدانی آن تو را نمی خواهد و نمی خواهی به آن برسی. 
|+| نوشته شده توسط neda در  |
 
 
بالا